CHILLI (w Domu Tymczasowym)

Pod opieką OTOZ Animals Łódź od 12.2020

IMIĘ: Chilli
WIEK: ur. ok
WAGA: ok. 10 kg
PŁODNOŚĆ: niekastrowana
ZDROWIE:

Stosunek do dzieci: nieznany
Stosunek do dorosłych: obawia się
Stosunek do psów: boi się i warczy
Stosunek do kotów: nieznany
Stosunek do innych zwierząt: nieznany

Charakter: Nie da się określić. Na dzień 28 grudnia sunia jest tak przerażona, że praktycznie się nie rusza, trzęsie się, w panice warczy, brana na ręce potrafi pokąsać. Wkrótce więcej informacji.

Uwagi: W tej chwili do adopcji wyłącznie do domu, który ma doświadczenie w pracy z psem wycofanym i lękowym.