O nas

OTOZ Animals Łódź to grupa osób, dla których cierpienie zwierząt jest nie do przyjęcia. Codziennie czynnie walczą z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt.

Nasi Inspektorzy ds. Ochrony Zwierząt:

Insp. Klaudia – koordynator inspektoratu

Insp. Lidia – zastępca koordynatora

Insp. Tomasz

Insp. Monika

Insp. Agnieszka

oraz dzielni wolontariusze.

Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy! Szczegóły: www.otoz-lodz.pl/rekrutacja/ 

OTOZ Animals Inspektorat w Łodzi powstał w grudniu 2012 roku. Aktywnie współpracujemy z Policją oraz Strażą Miejską w ramach wykrywania oraz przeciwdziałania przestępstwom w zakresie ustawy o ochronie zwierząt. Nasza działalność nie opiera się jednak wyłącznie na interweniowaniu w przypadkach łamania ustawy. Organizujemy między innymi prelekcje w szkołach, podczas których staramy się uczulać młodych ludzi na krzywdę tych, którzy nie mają głosu. Pragniemy rozmawiać o problemach, jakimi bez wątpienia są sytuacje z przepełnionymi schroniskami czy niekontrolowanym rozmnażaniem pupili. Prowadziliśmy akcje: „Nie kupuj – adoptuj” oraz „Przyjaciel na całe życie – nie do wakacji”.

Kim jest inspektor ds. ochrony zwierząt?

Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się pewne, ściśle określone zobowiązania. Reprezentuje towarzystwo i w związku z tym musi znać nie tylko jego cele ale również się z nimi identyfikować. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja, musimy bowiem pamiętać, że radykalne zmiany nie zachodzą szybko, czasami trzeba na nie czekać.

Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami.

O przyjęciu do grona inspektorów decyduje ukończenie przez wolontariusza 18-stego roku życia oraz pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu, opinia egzaminatorów potwierdzona przez rade krajową towarzystwa.

Do zakresu działań inspektora należy:

  • Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.
  • Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.
  • Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
  • Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.
  • Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
  • Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
  • Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt
  • Za zgodą zarządu Rady Krajowej organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals na terenie całej Polski.
  • Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals we współpracy z zarządem Rady Krajowej.
  • Współpraca w sprawie podejmowania ważnych decyzji określonych w regulaminie i powiadamianie o ważnych interwencjach centralę inspektoratu znajdującą się w Gdyni.

Inspektor jest wolontariuszem, który działa w organizacji tylko WOLONTARYJNIE, za swoją pracę nie pobiera żadnych wynagrodzeń