Jak zgłosić interwencję?

Szanowni Państwo,
nie interweniujemy w sprawie bezpańskich psów, tym zajmuje się Animal Patrol Straży Miejskiej -> tel. 986
Dzikimi zwierzętami zajmuje się nadleśnictwo Łódź -> tel. 42 659 02 49

Zwierzęta właścicielskie – złe warunki, znęcanie się, zaniedbanie prosimy o zgłaszanie na nasz numer alarmowy 515 772 662 lub 572 494 883.

Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  2. Kontakt do osoby zgłaszającej (nr tel, adres email),
  3. Możliwie dokładny adres bytowania zwierząt,
  4. Informację jakich zwierząt dotyczy interwencja (gatunek, ilość),
  5. Opis kondycji i warunków bytowania zwierząt,
  6. Informacje dotyczące właściciela (np. dane osobowe, jeśli są znane),
  7. Jeśli jest to możliwe – dokumentację fotograficzną.

UWAGA: prosimy o przemyślane zgłoszenia, za podanie nieprawdziwych informacji będziecie Państwo obciążeni kosztami dojazdu.

Prosimy pamiętać, że im bardziej szczegółowy i dokładny będzie podany przez Państwa opis kondycji i warunków bytowych zwierząt, tym łatwiej będzie nam adekwatnie zareagować.
Za podanie błędnego adresu (nie prawdziwego) zostaniecie Państwo obciążeni kosztami dojazdu.
Bardzo dziękujemy za każde zgłoszenie! Dzięki wam, możemy pomagać.

zrobione